معنی کلمه تطاول پیشه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تطاول پیشه . [ ت َ وُ ش َ / ش ِ ] (ص مرکب ) جابر و متعدی . (ناظم الاطباء). و رجوع به تطاول شود.