معنی کلمه ژوین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژوین . [ ژُ وی َ ] (اِخ ) فلاویوس کلودیوس ژُویانوس . نام یکی از امپراطوران روم (از 363 تا 364 م .)، مولد پانونی در حدود سال 331 و متوفی در سال 364 م . وی را با شاپور دوم ساسانی عهدنامه ٔ ننگینی است .