معنی کلمه وازن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وازن . [ زِ ] (ع ص ) سنجیده .

سنگین . ثقیل . (از اقرب الموارد).

تام . درهم وازن ؛ ای تام . (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). درهم وازن ، درهم باسنگ . (منتهی الارب ).