معنی کلمه سن لویی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سن لویی . [ س َ ] (اِخ ) شهری مهم در ایالات متحده ٔ آمریکای شمالی در ایالت میسوری و در ملتقای رود می سی سی پی و میسوری که 856800 تن سکنه دارد و یکی از مراکز عمده ٔ صنعتی آمریکا بشمار میرود. (فرهنگ فارسی معین ).