معنی کلمه ثلثاء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثلثاء. [ ث ُ ل َ ] (اِخ ) آبی است ازبنی اسد. (مراصد الاطلاع ).

سوق الثلثاء؛ بازاری است در وسط بغداد. رجوع شود به سوق الثلاثاء.