معنی کلمه قلوب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلوب . [ ق َل ْ لو / ق ِل ْ ل َ ] (ع اِ) گرگ .

شیر. (اقرب الموارد). رجوع به قِلّیب شود.