معنی کلمه لا سال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لا سال . (اِخ ) رُبرت کاولیه ، سیور دو. جهانگرد فرانسوی . مولد روئن حدود سال 1640 و وفات 1687. وی لوئیزیان و مسیر می سی سیپی را کشف کرده است .