معنی کلمه طایب شه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طایب شه . [ ی ِ ش َ ] (اِخ ) دهی از دهستان سرشیو بخش مرکزی شهرستان سقز، واقع در 29 هزارگزی جنوب خاوری سقز و 2 هزارگزی بهرام . کوهستانی و سردسیری است با 130 تن سکنه . آب آن از چشمه . محصول آنجا غلات ، لبنیات و توتون . شغل اهالی آنجا زراعت و گله داری است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).