معنی کلمه ژوونالیس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژوونالیس . [ وِ ] (اِخ ) نام یکی از شعرای باستانی روم ، متولد در حدود سال 42 و متوفی در حدود سال 125 م . این شاعر غالباً در اشعار خویش نقائص اخلاقی مردم روم و قبایح اعمال بزرگان آن سرزمین را تشریح کرده است . (ترجمه ٔ تمدن قدیم فوستل دکولانژ ص 481).