معنی کلمه ثلث در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثلث . [ ث ُ ] (اِخ ) موضعی است در دیار مراد. (مراصد الاطلاع ).