معنی کلمه لاکروا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لاکروا. (اِخ ) آلفرد. معدن شناس فرانسوی . مولد ماکن .( 1863-1948 م .). وی منشی دائمی آکادمی علوم بود.