معنی کلمه دلار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دلار. [ دُ ] (انگلیسی ، اِ) واحد پول ایالات متحده ٔ آمریکا (اتازونی ). - گروه دلار ؛ (اصطلاح اقتصادی ) مجموعه ٔ کشورهایی که واحد پول آنها مبتنی بر دلار است ، چنانکه بنای واحد پول گروه دیگری از کشورها لیره ٔ استرلینگ است .