معنی کلمه دارزرد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دارزرد. [ زَ ] (اِ مرکب ) زردچوبه را گویند. (انجمن آرا). و به عربی عروق الصفر خوانند. (برهان ).