معنی کلمه کلنج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کلنج . [ ک ِ ل َ ] (اِ) بمعنی چرک و وسخ باشد.

بمعنی عُجْب و خودستایی و تکبر وتجبر هم آمده است . (برهان ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).

انگشت کوچک و خنصر. (ناظم الاطباء).