معنی کلمه حسین شاه شرقی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسین شاه شرقی . [ ح ُ س َ هَِ ش َ ](اِخ ) ابن محمود. ششمین پادشاه از سلاطین جونپور هندبوده از 864 - 905 هَ . ق . فرمانروائی کرد و در این سال به بنگاله گریخت . و در همانجا به همان سال درگذشت . (قاموس الاعلام ترکی ) (تاریخ علم کلام شبلی ص 54).