معنی کلمه سمنگان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سمنگان . [ س َ م َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کاریز نو بالاجام بخش تربت جام شهرستان مشهد. دارای 187 تن سکنه . آب آن ازقنات . محصول آنجا غلات ، پنبه . شغل اهالی زراعت . راه فرعی بشوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).