معنی کلمه عباس آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عباس آباد. [ ع َب ْ با ] (اِخ ) نام محلی است از بخش سنجابی شهرستان کرمانشاهان . واقع در سه هزارگزی باختر گوزران . تابستان در حدود 40 خانوار از طایفه ٔ کل کل سنجابی در آنجا زراعت کرده و اقامت دارند و در زمستان به اطراف قصرشیرین کوچ مینمایند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).