معنی کلمه شهجبة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شهجبة. [ ش َ ج َ ب َ ] (ع مص ) درهم شدن کار و مخلوط و مشتبه شدن آن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).