معنی کلمه محل سرا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
محل سرا. [ م َ ح َ س َ ] (اِ مرکب ) محل سرای . جای سکونت زنان . (آنندراج ). عمارت متعلق به زنان .

عمارت پادشاهی . (ناظم الاطباء).