معنی کلمه کلگ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کلگ . [ ک َ ل ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان کلیایی است که در بخش سنقر کلیایی شهرستان کرمانشاهان واقع است و 340 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).