معنی کلمه برپز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
برپز. [ ب َ پ َ ] (اِ) برپژ. آسمان و چرخ و فلک . (ناظم الاطباء).