معنی کلمه ژونن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژونن . [ ن َ ] (اِخ ) نام شهری در کشور پرو واقع در سلسله ٔ کوههای آند و مشرق لیما، دارای 8000 تن سکنه .