معنی کلمه ذفر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذفر. [ ذِ ف ِ / ف َرر ] (ع ص ،اِ) شتر بزرگ ذفری و سخت شدید.

بزرگ خلقت .

چابک .

درازبالا.

تمام بدن . یا جوان چابک درازبالا و تمام بدن .