معنی کلمه ضکاضک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضکاضک .[ ض ُ ض ِ ] (ع ص ) کوتاه بالای پرگوشت . (منتهی الارب ).