معنی کلمه تصفتت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تصفتت . [ ت َ ص َ ت ُ ] (ع مص ) چالاک و توانا شدن .(منتهی الارب ). بمعنی تصفت است که توانا و چالاک گردیدن باشد. (ناظم الاطباء). و رجوع به ماده ٔ قبل شود.