معنی کلمه نفثات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نفثات . [ ن َ ف َ ] (ع اِ) ج ِ نفثة. رجوع به نفثة شود.