معنی کلمه قلقشنده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلقشنده . [ ق َ ق َ ش َ دَ ] (اِخ ) دهی است در مصرکه از جانب دریا از قاهره سه فرسنگ فاصله دارد. (معجم البلدان ) (ابن خلکان ). این ده از توابع قلیوب است و آن را قرقشنده خوانند. رجوع به الاعلام زرکلی شود.