معنی کلمه حسین داغستانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسین داغستانی . [ ح ُ س َ ن ِ غ ِ ] (اِخ ) ابن عبداﷲ ملقب به ناظم . از قریه ٔ حجم لی بود. متولد 1163 هَ . ق . 1750/ م . و متوفی 1277 هَ . ق . 1860/ م . به قسطنطنیه مهاجرت کرد. او راست : «حیاة الحکمة» و جز آن . (معجم المؤلفین از هدیة العارفین ج 1 ص 331).