معنی کلمه قلف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلف . [ ق ُ ] (ع ص ، اِ) ج ِ اقلف ، به معنی کودک ختنه ناکرده . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).