معنی کلمه جنة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جنة. [ ج ُن ْ ن َ ] (ع اِ) سپر. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

هر سلاحی که انسان را نگهداری کند. (اقرب الموارد).

پرده . (منتهی الارب ).

نوعی از برقع زنان که بدان سر و روی و سینه و پشت سوای کمر پوشیده شود. ج ، جُنَن . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).