معنی کلمه سمرکند در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سمرکند. [ س َ م َ ک َ ] (اِخ ) معرب آن سمرقند و سُمران . رجوع به معجم البلدان و سمرقند شود.