معنی کلمه تصبغ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تصبغ. [ ت َ ص َب ْ ب ُ ] (ع مص ) در دین و ملت درآمدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). در دین درآمدن کسی و نیکو شدن دین او. (از اقرب الموارد).