معنی کلمه نفاص در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نفاص . [ ن ُ ] (ع اِ) بیمارئی است گوسپندان را که به سبب آن باربار کمیز اندازد چندان که بمیرد. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از متن اللغة).