معنی کلمه قلعه نو مستوفی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه نو مستوفی . [ ق َ ع َ ن ُ م ُ ت ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پائین ولایت بخش حومه ٔشهرستان تربت حیدریه ، واقع در 10 هزارگزی جنوب تربت حیدریه سر راه رشخوار. موقع جغرافیایی آن دامنه و هوای آن معتدل است . سکنه ٔ آن 379 تن است . آب آن از قنات و محصول آن غلات ، پنبه و شغل اهالی زراعت و گله داری و کرباس بافی است . راه مالرو دارد و از نوروزآباد میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).