معنی کلمه نفاز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نفاز. [ ن ُف ْ فا ] (ع اِ) بازئی است مر عرب را که در آن با هم برجهند. (منتهی الارب ) (آنندراج ).