معنی کلمه قلعه نو عسکرزائی... در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه نو عسکرزائی . [ ق َ ع َ ن ُ ع َ ک َ] (اِخ ) دهی است از دهستان زاوه بخش حومه ٔ شهرستان تربت حیدریه ، واقع در 24 هزارگزی جنوب خاوری تربت حیدریه . موقع جغرافیایی آن دامنه و هوای آن معتدل است . سکنه ٔ آن 170 تن است . آب آن از قنات و محصول آن غلات ، بنشن و شغل اهالی زراعت و گله داری و قالیچه بافی است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).