معنی کلمه شهاب الدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شهاب الدین . [ ش ِ بُدْ دی ] (اِخ ) رجوع به عمعق بخاری شود.