معنی کلمه قلعه نو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه نو. [ ق َ ع َ ن ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان هشیوار بخش داراب شهرستان فسا، واقع در 9هزارگزی جنوب داراب و 3 هزارگزی شوسه ٔ داراب به فسا. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن گرمسیری مالاریائی است . سکنه ٔ آن 280تن است . آب آن از چشمه و محصول آن غلات ، برنج ، حبوبات و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان قالی بافی است . راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).