معنی کلمه روحات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
روحات . [ رَ ] (ع اِ) ج ِ رَوْحة. (از اقرب الموارد). بوهای خوش .

بادهای خنک .

آسایشها وخوشیها. (غیاث ) (آنندراج ). و رجوع به رَوْحة شود.