معنی کلمه وازبنده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وازبنده . [ ب َ دَ ] (اِخ ) ده کوچکی است از بخشهای حومه ٔ شهرستان نائین در 25 هزارگزی جنوب غربی نائین واقع شده و سکنه ٔآنجا 10 تن است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 10).