معنی کلمه ثلاثون الفاً در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثلاثون الفاً. [ ث َ ن َ اَ فَن ْ ] (ع عدد مرکب ، ص مرکب ، اِ مرکب ) سی هزار.