معنی کلمه قلعه جق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه جق . [ ق َ ع َ ج ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کلاترزان بخش زراب شهرستان سنندج ، واقع در 44هزارگزی خاور زراب و راه اتومبیل رو سنندج به مریوان . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن سردسیری است . سکنه ٔ آن 120تن است . آب آن از رودخانه ٔ شیخان و محصول آن غلات ، لبنیات ، توتون ، و شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه اتومبیل رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).