معنی کلمه قلعه بالا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه بالا. [ ق َ ع َ] (اِخ ) دهی است از دهستان بخش بستان آباد شهرستان تبریز، واقع در 12 هزارگزی جنوب بستان آباد و 8 هزارگزی شوسه ٔ میانه به تبریز. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و سردسیر، سکنه ٔ آن 330 تن است . آب آن از چشمه و محصول آن غلات ، یونجه ، شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).