معنی کلمه روح بلگرامی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
روح بلگرامی . [ ح ِ ب ِ ] (اِخ ) یا روح الامین خان بن قاضی محمد سعید، شاعر فارسی زبان ، متوفی بسال 1151 هَ . ق . رجوع به مآثرالکرام تألیف غلامعلی آزاد بلگرامی ص 287، 289 و فرهنگ سخنوران تألیف دکتر خیامپور و الذریعه ج 9 ص 388 شود.