معنی کلمه قلعه یحصب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه یحصب . [ق َ ع َ ؟ ] (اِخ ) قلعه ٔ بنی سعید است در اندلس . رجوع به قلعه ٔ بنی سعید و رجوع به الحلل السندسیة ج 1 ص 298 و معجم البلدان و رجوع به اسپانی و اسپانیا شود.