معنی کلمه محصنین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
محصنین . [ م ُ ص ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ مُحصِن (در حالت نصبی و جری ) : و احل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیرمسافحین . (قرآن 24/4). اذا آتیتموهن اجورهن محصنین غیرمسافحین . (قرآن 5/5). رجوع به محصن شود.