معنی کلمه قلعه ناوه کش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه ناوه کش . [ ق َ ع َ وِ ک َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ناوه کش بخش چقلوندی شهرستان خرم آباد، واقع در 11هزارگزی جنوب خاوری سراب دوره و 5هزارگزی جنوب اتومبیل رو خرم آباد به کوهدشت . موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل مالاریائی است . سکنه ٔ آن 60 تن است . آب آن از چشمه ٔ سراب ناوه کش و محصول آن غلات ، حبوبات ، لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).