معنی کلمه قلعه ناصر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه ناصر. [ ق َ ع َ ص ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حسین آباد بخش شوش شهرستان دزفول ، واقع در 12هزارگزی شمال خاوری شوش و 6هزارگزی خاوری راه آهن اهواز به تهران و 80هزارگزی خاوری شوسه ٔ اهوازبه دزفول . موقع جغرافیایی آن دشت و هوای آن گرمسیری مالاریائی است . سکنه ٔ آن 250 تن است . آب آن از رود کرخه و محصول آن غلات ، برنج ، کنجد و شغل اهالی زراعت است . راه در تابستان اتومبیل رو است . ساکنین از طایفه ٔعشایر لر هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).