معنی کلمه قلعه نارنجی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه نارنجی . [ ق َ ع َ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان فامور بخش مرکزی شهرستان کازرون ، واقع در 42هزارگزی جنوب خاوری کازرون و 2هزارگزی راه فرعی کازرون به جره . موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن گرمسیری مالاریائی است . سکنه ٔ آن 105 تن است . آب آن از چشمه و محصول آن غلات ، لبنیات ، برنج و شغل اهالی زراعت و گله داری است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).