معنی کلمه روح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
روح . (اِخ ) ابن عائذ. محدث است و از ابی العوام روایت دارد. (از تاج العروس ).